สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 222/138 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ประชาสัมพันธ์

Scroll to Top